Transformacje w sztuce polskiej po 1989 roku

12-13 grudnia 2014

PIĄTEK, 12.12.2014

godz. 11.00

Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Nowe perspektywy badawcze sztuki po 1989 roku

Jakub Banasiak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Imitacja czy zaniechanie? Transformacja instytucji sztuki po 1989 roku

Paweł Możdżyński (Uniwersytet Warszawski)
Dezorientacja: sztuka polska po 1989 roku

Dyskusja

| 13.00 – 14.30 – przerwa |

Marta Świetlik (Uniwersytet Jagielloński)
Agorafilia nieskonsumowana. Sztuka w przestrzeni publicznej w latach 80. i 90. a zjawiska z ostatniej dekady

Karolina Majewska-Guede (Humbold University)
Legalność Przestrzeni (1971) / Legalizowanie Przestrzeni (2012): Przestrzenie polityczności

Dyskusja

SOBOTA, 13.12.2014

godz. 10.00

Magdalena Radomska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
1989 jako rewolucja – transformacja w sztuce polskiej w kontekście transformacji w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej

Sławomir Marzec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Niepożądane skutki uboczne przemian sztuki najnowszej

Anna Leśniak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Twórczość polskich artystek w latach 70. i 80. Przemiany w interpretacjach po 1989 roku

Paweł Biliński (Uniwersytet Gdański)
Transformacja i jej skutki według filmowców „młodego polskiego kina”

Dyskusja