Cytat-powtórzenie-zawłaszczenie

Galeria Labirynt, Lublin, Polska

11-12 października 2013

Kopiowanie, „podrabianie“, zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od wieków. Jednak początków zawłaszczania, będącego odrębnym prądem w sztuce, należy dopatrywać się w działaniach awangardy, a przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa i jego słynnym dziele „Fontanna“.
W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa, zrodził się nurt zwany dziś „appropriation art“.
W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia powracał stale i w różnych kontekstach – bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany był w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w związku z kwestiami związanymi z prawem autorskim. Temat ten wydaje się wciąż aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania“ i powtórzenia jest codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy“, ich zestawianie i wybieranie wydaje się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych.