Prelegenci

Łukasz Białkowski

Krytyk sztuki, autor esejów, recenzji i tłumaczeń. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. W 2011 roku na Wydziale Filozoficznym UJ obronił doktorat na temat przekształceń figury twórcy w dwudziestowiecznej estetyce. W latach 2010-2011 roku pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, gdzie był redaktorem naczelnym kwartalnika “MOCAK Forum”. Od lutego 2012 roku jest kierownikiem programowym galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Prowadzi dział sztuk wizualnych w kwartalniku “Opcje”. Mieszka i pracuje w Krakowie i Nowym Sączu.

 


Małgorzata Cieliczko


Małgorzata Dąbrowska


Jakub Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa (bez względu na epokę).


Anna Głowa

Historyczka sztuki. W latach 1998-2004 studia magisterskie na Historii Sztuki KUL; w latach 2004-2010 studia doktoranckie, zakończone obroną pracy doktorskiej pt. „Między Barbaricum a Orientem. Rzeźbiarska dekoracja kościołów wizygockich na Półwyspie Iberyjskim” (promotor – prof. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska). Od 2010 r. asystentka w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL. Zajmuje się sztuką późnoantyczną, szczególnie zagadnieniem kontynuacji tradycji starożytnej i jej przeobrażeń w późnym antyku, a także ornamentem architektonicznym.


Paweł Graf


Joanna Kinowska

Historyczka sztuki, absolwentka UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w fotografii. Pracuje w dziale edukacji Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Wykłada w Akademii Fotografii w Warszawie. Felietonistka magazynu „FOTO”. Niezależna kuratorka wystaw fotograficznych. Inicjatorka bloga redakcyjnego http://miejscefotografii.blogspot.com o funkcjonowaniu obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii w kulturze.

W roku 2012 zainicjowała akcję „Fotoikony w Polsce. Poszukiwanie i głosowanie”. Jej premiera odbyła się w ramach Sekcji eksperymentalnej Miesiąca Fotografii w Krakowie, wystawie „Charlotte Cotton. Fotografia w życiu codziennym” w Bunkrze Sztuki w Krakowie. 


Andrzej Kisielewski


Sebastian Kochaniec

Magister kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku na specjalizacji krytyka sztuki, obecnie pracownik Białostockiej Galerii Arsenał.


Dominik Maiński

Absolwent historii i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych w ramach projektu „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” realizowanych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były aktor Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, w kręgu zainteresowań badawczych są: rzemiosło artystyczne, numizmatyka i medalierstwo zwłaszcza w aspekcie ikonografii i estetyki, współczesna sztuka norweska.


Aniela Mroczek


Karolina Rajna


Marta Ryczkowska


Sławomir Toman

Malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji. Nominowany do Paszportu Polityki (2003). Stypendysta Ministerstwa Kultury RP (2002) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (1995). Laureat nagrody magazynu o sztuce Arteon (2001). Od 1997 roku związany z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (aktualnie pełni funkcję prodziekana). Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie, członek Otwartej Pracowni w Krakowie oraz lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Członek rad programowych kilku galerii oraz juror konkursów artystycznych. Swoje malarstwo prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach Lublina (Zachęta, Biała, BWA, Warsztaty Kultury, Labirynt, Zajezdnia, Pod podłogą), Warszawy (CSW Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe, Karowa, Farbiarnia, DAP), Poznania (Piekary, U Jezuitów, InnerSpaces, Szyperska, CK Zamek), Krakowa (Otwarta Pracownia, Nova, Pryzmat, Pałac Sztuki), Trójmiasta (PGS w Sopocie, Muzeum Narodowe w Gdańsku) oraz w wielu innych galeriach w Polsce i za granicą. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, które jest klasyczne w formie i pop-banalne w treści. Na płótnach Tomana odnajdziemy bohaterów kultury popularnej. Plastikowe gadżety wytwarzane przemysłowo, poddane malarskiej interpretacji oraz wyizolowaniu z pierwotnego kontekstu, stają się nośnikami krytyki współczesnego konsumpcjonizmu. Pojedyncze obrazy autor zestawia ze sobą tworząc nowe znaczenia i narracje.  

 


Tomasz Załuski


Agnieszka Żechowska

Kuratorka i teoretyczka sztuki. Kuratorka m.in.: cyklu promującego młodych artystów – Supermarket Sztuki: Ludzie i przedmioty (2002), Globalne zauroczenie (2003), Toleruj mnie! (2005), (im)mortal love (2007), wystaw zbiorowych: Witajcie w Mediach, Królikarnia – Oddział MN (­­2006), Iluzja jako źródło cierpień, Galeria Bielska BWA (2008), Pożądanie‑Patrzenie‑Przerażenie, Warszawa (2008), wystaw indywidualnych:  Katarzyna Majak – Kobiety Mocy, Galeria Bunkier Sztuki i Galeria Bielska BWA (2013),  Basia Bańda i Michał Jankowski – Supeł, Galeria Format (2012), Aleka Polis Błąd w czasoprzestrzeni, Galeria Bielska BWA (2013), Robert Kuśmirowski – Fontanna, Galeria XX1 (2003) oraz przeglądów filmów found footage w Kino.Lab CSW Zamek Ujazdowski: Bogna Burska. Filmy (2011) i Poza transgresję. Fantazmatyczne gry Tomasza Kozaka (2012). Publikuje w pismach artystycznych, katalogach  i wydawnictwach pokonferencyjnych. Założycielka Fundacji Supermarket Sztuki (www.supermarketsztuki.art.pl, 2004).