Wideo w sztukach wizualnych

Galeria Labirynt, Lublin, Polska

21-22 lutego 2014

Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają. Naszym celem jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium.

Koordynator naukowy prof. zw. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński.