Prelegenci

Anna Bakiera


Natalia Biesiada


Eliza Cieszkowska

Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Magdalena Długosz

Asystentka w Zakładzie Porównawczej Historii Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, zajmuje się m.in. badaniem sztuki końca XIX oraz XX w. ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sztuką a duchowością, mistyką i ezoteryką. Na Uniwersytecie w Innsbrucku przygotowuje doktorat nt. wczesnej twórczości Oskara Kokoschki widzianej w tym kontekście.


Cezary Hunkiewicz


Ryszard W. Kluszczyński


Jakub Kłeczek


Marietta Kuźniewska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku uzyskała stopień magistra historii sztuki broniąc dysertacji dotyczącej XX-wiecznej sztuki kubańskiej oraz polsko-kubańskich wymian artystycznych przed rokiem 1989. Zajmuje się kubańskimi sztukami wizualnymi. 


Marta Miś

Historyczka sztuki i filmoznawczyni, absolwentka studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w miesięcznikach „Kino”, „Res Publica Nowa”, „Foto Pozytyw” oraz w książkach Film: fabryka emocji i Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki; autorka tekstów do katalogów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era (T-mobile) Nowe Horyzonty oraz dla Muzeum Kinematografii w Łodzi, CSW „Łaźnia” w Gdańsku, Galerii Arsenał w Białymstoku. Współkuratorka wystawy Trwa generowanie podglądu w Muzeum Sztuki w Łodzi. Pracuje w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki.


Gabriela Pienias

Ukończyła malarstwo na Wydziale Artystycznym na Uniwersytecie Śląskimw Cieszynie, studiowała w Lizbonie. Obecnie podjęła studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych w Cieszynie oraz studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się sztuką współczesną, zwłaszcza sztuką krytyczną i sztuką w przestrzeni publicznej. Sama również jest autorką licznych instalacji w przestrzeni miejskiej, które realizowała zarówno w Portugalii, jak i w Polsce.


Dagmara Rode


Katarzyna Słoboda

Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Muzealniczych Podyplomowych Studiów Kuratorskich przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 roku pracuje jako kuratorka w Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie współtworzyła takie projekty, jak m.in. Robert Morris. Obiekty, instalacje, filmy (2010), Oczy szukają głowy do zamieszkania (2011), Ekologie miejskie (2011-2013), Festiwal Ćwiczenia z (re)produkcji (2013), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (2013). Redaktorka takich książek, jak Robert Morris, Prze/słuchanie / Gregor Stemmrich, Słuchając Prze/słuchania (2010), Robert Morris, Uwagi o rzeźbie. Teksty (2010), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (2013).


Piotr Sikora

Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Universita degli Studi di Pavia. Krytyk, kurator. Zapalony gracz w bike polo. Mieszka i pracuje w Krakowie i Warszawie.


Bogumiła Śniegocka

Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: polska sztuka współczesna, europejska i amerykańska sztuka po 1950, filozofia sztuki.


Mariusz Wirski

Studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz Intermedia na ASP w Gdańsku. Obecnie doktorant IV r. filmoznawstwa i polonistyki na UG oraz wykładowca akademicki. Absolwent warsztatów filmowych w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Autor filmów eksperymentalnych, animowanych i dokumentalnych. Wiele z nich prezentowano na festiwalach w Polsce (Gdynia Film Festival, KAN, OFAFA, ZOOM-Zbliżenia) i na świecie (European Media Art Festival).


Marek Wołyński

Zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sztukami wizualnymi oraz wystawiennictwem, kulturoznawca, kierownik Galerii Unit24 w Londynie. Projekcje wideo w przestrzeni publicznej według Krzysztofa Wodiczko oraz problem dyslokacji i delokalizacji


Tomasz Załuski