PIĄTEK, 21.02.2014

10.00 – 13.30

Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Video art – od autonomii do rozproszonej wszechobecności

Gabriela Pienias (Uniwersytet Śląski w Cieszynie)
Projekcje wideo w przestrzeni publicznej według Krzysztofa Wodiczko oraz problem dyslokacji i delokalizacji

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
Infermental – międzynarodowy magazyn artystyczny na kasetach wideo (1980-1991)

Dagmara Rode (Uniwersytet Łódzki)
Uwagi o materiale znalezionym w sztuce wideo

Anna Bakiera (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Cezary Hunkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Znaczenie wideo w środowisku twórców graffiti. Fenomen filmu – “Territtorial Pissing” NUGa

| 13.30 – 14.30 – przerwa |

14.30 – 17.30

Marek Wołyński (Galeria Unit24)
Między white cubem a black boxem. Komunikacja i komfort odbioru a współczesne sposoby aranżacji obrazów projektowanych

Marta Miś (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Czy półkobiety istnieją? Fałszywy dokument jako strategia autorska w filmach Jacka Malinowskiego

Bogumiła Śniegocka (Uniwersytet Jagielloński)
Filmy Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gilles’a Deleuze’a

SOBOTA, 22.02.2014

10.00 – 13.30

Mariusz Wirski(Uniwersytet Gdański)
Wideo jako medium w kinie autobiograficznym

Natalia Biesiada (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maski i lustra. Autoportrety artystów współczesnych w realizacjach wideo

Eliza Cieszkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Performance w oku kamery. O twórczej roli montażu

Jakub Kłeczek(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Uwikłania kamery przemysłowej w performance

Katarzyna Słoboda (Muzeum Sztuki w Łodzi)
Improwizacja zapośredniczona

| 13.30 – 14.30 – przerwa |

14.30 – 17.00

Piotr Sikora(Małopolski Ogród Sztuki)
Kocham Cię Canonie 5De!

Marietta Kuźniewska(Poznań)
Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich

Magdalena Długosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Medytatywność wideo