Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

15-16 czerwca 2016

Abstrakty

Jan Cieślak
Echotectonicum MachinamentumWaldemar Okoń
Rozmowa w katedrze czyli twórczość Lecha TwardowskiegoGabrysia Świtek
Architektura i Stimmung. Nastrojenie przestrzeniAndrzej Pieńkos
Schönberg zaczyna malować. Moment muzyczny, moment malarski na granicy epok?Krzysztof Lipka
Dwa teatry w Bayreuth a idea teatru muzycznegoMateusz Salwa
Ogród jako krajobraz dźwiękowyPiotr Juszkiewicz
Muzyka i plastyka w polskim filmie dokumentalnym o sztuceAnna Chęćka-Gotkowicz
Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między obrazem a dźwiękiemPaula Milczarczyk
Sztuka znaleziona w świecie. Jedność sztuk w kontekście estetyki rzeczywistościAgnieszka Rosales
Gamy miłości - muzyka we francuskich fêtes galantesKrzysztof Guczalski
Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w muzyce?Monika Michałowicz
Piękny pozór i granice wyobraźni. Problem jedności sztuk w pismach estetycznych i teatralnych próbach SchilleraDariusz Czaja
Claudio Monteverdi i moving picturesKatarzyna Lisiecka
Opera w zwierciadle estetyki wzniosłościLech Trzcionkowski
Dionizos i Apollon na progu nowoczesnościJacek Jaźwierski
Ut musica i ut rhetorica pictura. Rola muzyki w teorii recepcji malarstwa