Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. The myth of the unity of arts or the truth of the imagination? Architecture, music and visual arts as sister arts

June 15th – 16th, 2016

Jan Cieślak

Jagiellonian University


Dariusz Czaja

Jagiellonian University


Anna Chęćka-Gotkowicz

University of Gdańsk


Marcin Gmys

Adam Mickiewicz University


Krzysztof Guczalski

Jagiellonian University


Jacek Jaźwierski

Jan Kochanowski University in Kielce


Magdalena Kunińska

Jagiellonian University


Krzysztof Lipka

Fryderyk Chopin Music University


Katarzyna Lisiecka

Adam Mickiewicz University in Poznań


Monika Michałowicz

National Library, Warsaw


Paula Milczarczyk

University of Gdańsk


Waldemar Okoń

University of Wrocław


Andrzej Pieńkos

University of Warsaw


Agnieszka Rosales Rodriguez

University of Warsaw


Mateusz Salwa

University of Warsaw


Gabriela Świtek

University of Warsaw


Lech Trzcionkowski

Warsaw


Piotr Juszkiewicz

Adam Mickiewicz University in Poznań