Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności

27-28 września 2018

27 września (czwartek)

godz. 11.00 – 14.00

 

Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN), "Jak rozpoznać romantyzm kiedy się go widzi?"

Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ), „Źródła współczesnego religioznawstwa: między oświeceniem a romantyzmem”

Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM), „Romantyzm/modernizm. August Cieszkowski i Witold Lutosławski”

Jacek Jaźwierski (Instytut Sztuk Pięknych UJK), „Kontemplacyjny model obcowania z obrazami: Friedrich – Kandinsky – Rothko”

 

14.00 – 15.00 Przerwa

 

Łukasz Kiepuszewski (Instytut Historii Sztuki UAM), „Przypadek malarza. Nietzsche i Delacroix”

Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM), „Romantyzm, postsekularyzm i Jacek Malczewski”

Aleksandra Skrabek (Galeria Labirynt), „Współczesny fenomen recepcji Warburga”

 

28 września (piątek)

godz. 10.00

 

Magdalena Kunińska (Instytut Historii Sztuki UJ), „Od Romantycznego konceptualizmu po  Narodowy Totem. Romantyzm jako podstawa tożsamości współczesnej sztuki rosyjskiej”

Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL), „Northern shadows flitting across a southern landscape”

Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki UW), „Der Fall Novalis”