Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności

27-28 września 2018

27 września (czwartek)

godz. 11.00 – 14.00

 

Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN), "Jak rozpoznać romantyzm kiedy się go widzi?"

Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ), „Źródła współczesnego religioznawstwa: między oświeceniem a romantyzmem”

Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM), „Romantyzm/modernizm. August Cieszkowski i Witold Lutosławski”

Jacek Jaźwierski (Instytut Sztuk Pięknych UJK), „Kontemplacyjny model obcowania z obrazami: Friedrich – Kandinsky – Rothko”

 

14.00 – 15.00 Przerwa

 

Łukasz Kiepuszewski (Instytut Historii Sztuki UAM), „Przypadek malarza. Nietzsche i Delacroix”

Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM), „Romantyzm, postsekularyzm i Jacek Malczewski”

Aleksandra Skrabek (Galeria Labirynt), „Współczesny fenomen recepcji Warburga”

 

28 września (piątek)

godz. 10.00

 

Katarzyna Weinper (Biblioteka Politechniki Lubelskiej), „Tarcza Meduzy. Praz i romantycy”

Magdalena Kunińska (Instytut Historii Sztuki UJ), „Od Romantycznego konceptualizmu po  Narodowy Totem. Romantyzm jako podstawa tożsamości współczesnej sztuki rosyjskiej”

Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL), „Northern shadows flitting across a southern landscape”

Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki UW), „Der Fall Novalis”